Hyresguiden

Din personliga guide i hyresdjungeln. Här kan du läsa och bli uppdaterad om det senaste inom andra hand. Vi informerar om allt från lagar och regler till spännande reportage och nyheter – allt du behöver veta om andrahandsmarknaden på ett och samma ställe!

Nyheter

Varning för hög byggtakt – nyproducerade lägenheter står tomma

Nu kommer propåer om att byggtakten i Sverige måste dras ned kommande år – annars riskerar Sverige att stå med outnyttjade bostäder. Nya uppgifter visar att de kommunala bostadsbolagen i flera orter upplever ökad svårighet med att hyra ut de nyproducerade lägenheterna och skjuter upp flera planerade bostadsprojekt. Ett sådant utfall kan komma att bli mycket kostsamt då vår pressade bostadsmarknad måste utnyttja alla bostadstillfällen effektivt.

 

Tips! Räkna tryggt & enkelt ut vad du kan ta i hyra för din bostad med vår smarta funktion Hyreskalkylatorn.

Nyproduktionen av bostäder i Sverige är för tillfället rekordhög. Boverket beräknar att 320 000 nya bostäder behöver byggas till år 2020 för att möta den stora bostadsefterfrågan. Nu kommer dock färska uppgifter från de kommunala bostadsbolagen att det blir svårare att hyra ut de nyproducerade bostäderna på bostadsmarknaden. SABO, som representerar Sveriges allmännyttiga bostadsbolag, informerar om utvecklingen på bostadsmarknaden och att bostadsbolagen måste anpassa sin nyproduktion för att undvika att nya bostäder blir outnyttjade. I Uppsala och Helsingborg har de kommunala bostadsbolagen därför skjutit upp flera planerade bostadsprojekt. Det beror bland annat på att privata aktörer i större utsträckning har börjat konkurrera och bygga bostäder. Trots att det fortfarande råder bostadsbrist i stora delar av Sverige tyder detta på att bostadsmarknaden i vissa städer börjar bli mättad.

I Norrköping och Örebro är situationen på bostadsmarknaden mer oroande. Bostadsbolagen har haft problem att hitta hyresgäster till sina nyproducerade hyresrätter och om nya bostadsprojekt påbörjas riskerar bostäderna att stå tomma under lång tid. Det är en situation som självfallet måste undvikas, speciellt då finns ett påtagligt behov av nyproducerade bostäder i flera andra svenska orter.

Stora risker med dyr nyproduktion

Boverket understryker att det finns stora risker med att de nyproducerade bostäderna inte diversifieras tillräckligt och att de endast tilltalar en liten målgrupp. Nyproducerade hyresrätter har generellt dyra månadshyror och riktas framförallt mot personer med goda ekonomiska förutsättningar. När kommuner upplever problem med att hitta hyresgäster till sina nybyggda lägenheter kan det innebära att efterfrågan bland detta segment redan är uppfyllt. Risken finns dock att grupper med mer begränsade ekonomiska förutsättningar eller specifika behov fortfarande lämnas utanför bostadsmarknaden och inte får tillgång till bostad.

Ladda ner och läs rapporten “200 000 bostäder uthyres – andrahandsmarknadens outnyttjade potential” här.

Trots att bostadsbyggandet har tagit ordentlig fart står den svenska bostadsmarknaden de närmaste åren inför stora utmaningar. I många städer är inte nyproduktionen tillräckligt stor, men även i de orter där nya bostäder står tomma riskerar många samhällsgrupper att utelämnas från bostadsmarknaden. Som Samtrygg tidigare rapporterat skulle ca 200 000 bostadstillfällen kunna tillgängliggöras på andrahandsmarknaden, förutsatt att bättre förutsättningar rådde på andrahandsmarknaden. Om bostadsmarknaden skulle ta tillvara på dessa bostadstillfällen skulle behovet av nyproducerade bostäder minska och fler samhällsgrupper skulle få möjlighet till bostad. Det är ett scenario som skulle gynna Sveriges bostadsmarknad i stort.

Hyresguiden