Hyresguiden

Din personliga guide i hyresdjungeln. Här kan du läsa och bli uppdaterad om det senaste inom andra hand. Vi informerar om allt från lagar och regler till spännande reportage och nyheter – allt du behöver veta om andrahandsmarknaden på ett och samma ställe!

Hyresvärdar

Hjälp, min hyresgäst röker i min lägenhet!

En vanlig tvist som ofta uppkommer mellan hyresvärden och hyresgäst är huruvida hyresgästen får lov att röka eller inte i lägenheten och om hyresgästen kan bli ersättningsskyldig för eventuella rökskador. Kan jag som hyresvärd kräva ersättning för rökskador orsakat av rökning inomhus i lägenheten? Vi reder ut vad som gäller vid rökskador i lägenheten och hjälper dig att undvika att hamna i konflikt med din hyresgäst gällande ersättning av rökning inomhus.

 

Generellt gäller det att man får röka i en hyreslägenhet, om det ej står uttryckligen i kontraktet att rökning är förbjudet. Hyresgästen har enligt Jordabalken 12 kap 24§ vårdplikt av lägenheten och är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom dennes vållande eller genom vårdslöshet.

Om du som hyresvärd ska hyra ut din lägenhet och vill undvika rökskador eller missfärgningar av tapet som kan uppkomma efter inomhusrökning kan det vara fördelaktigt att upprätta villkor i hyresavtalet som förbjuder rökning. Normalt slitage är alltid tillåtet till hyresgästens fördel och för att du som hyresvärd skall kunna yrka på hyresgästens ersättningsskyldighet för rökskadorna måste du kunna bevisa att skadorna skett genom att hyresgästen agerat med vårdslöshet eller genom försummelse. Det är du som hyresvärd som har bevisbördan, och måste kunna bevisa att hyresgästen avsiktligt orsakat rökskadorna.

Om du vill hyra ut din bostad på ett tryggare och enklare sätt kan detta med fördel göras genom en tjänst för bostadsuthyrning som Samtrygg. Testa Hyreskalkylatorn och läs mer här.

Hyresgästen kan bli ersättningsskyldig om rökskadorna är så pass allvarliga att skadorna räknas som onaturligt slitage av lägenheten och du kan bevisa att skadorna är omfattande samt att renovering krävs för att upprätta lägenhetens skick, exempelvis omfattande missfärgning av tapet och möbler i bostaden. Om hyresvärden anser att hyresgästen orsakat uppsåtlig skada och försämrat bostadens skick kan denne väcka talan i domstol och kräva ersättning för skadorna. Det är vanligtvis mycket svårt att yrka skadestånd vid rökskador eftersom ett hyresavtal som missgynnar hyresgästen och förstärker dess vårdplikt av bostaden under uthyrningen inte är giltigt, normalt slitage är alltid tillåtet även om det skulle stå annorlunda i hyresavtalet som är skrivit mellan parterna.

Tobaksrökning inomhus brukar i praxis vanligtvis vara svårt att med framgång förhindra och svårt att styrka att skadorna är onormalt stora, särskilt om tobaksrökningen endast lämnat skador i form av lukt och inte i form av missfärgningar på väggar, tak, golv, snickerier eller möbler. Detta eftersom rökning i den egna lägenheten i betraktas alltjämt som normalt. I särskilda fall har man sett att förbud har kunnat upprättas, exempelvis i praxis där värden med hänsyn till andra boendes allergiska besvär intagit rökförbud i hyresavtalen. I praxis kan man se att attityderna till rökning har förändrats under senare år och att kraven på att hyresvärdar ska kunna tillhandahålla rökfria miljöer har ökat. 

Hur kan jag yrka ersättning för rökskadorna?

För att du som hyresvärd ska få rätt till ersättning måste skadorna kunna bevisats vara omfattande och avsiktligen skett samt uppkommit genom att hyresgästen med stark bevisning brustit i sin vårdplikt av lägenheten. Här är det viktigt att du upprättar ett ordentligt och noggrant besiktningsprotokoll innehållandes många bilder och gärna även med filmklipp för att stärka din bevisning och motverka att hyresgästen slipper undan skadestånd för den eventuella renovering som behöver genomföras efter utflytt.

En helhetslösning för en tryggare uthyrning

För att råda bot på den otrygghet och bristande information som tyvärr ofta karaktäriserar hyresmarknaden har vi på Samtrygg tagit fram en helhetslösning som hjälper både uthyraren och hyresgästen till en garanterat trygg bostadsuthyrning. Vårt trygghetspaket omfattar allt från utformning av kontrakt till trygga hyresbetalningar. Vi kallar detta för Trygghetspaketet och du hittar med information här.

Läs mer: “Så fotar du bäst din lägenhet bäst inför visning!”

Hyresguiden