Hyresguiden

Din personliga guide i hyresdjungeln. Här kan du läsa och bli uppdaterad om det senaste inom andra hand. Vi informerar om allt från lagar och regler till spännande reportage och nyheter – allt du behöver veta om andrahandsmarknaden på ett och samma ställe!

Om Samtrygg

Samtryggs trygghetsförsäkring

Unik försäkring för bostadsuthyrning

Vår försäkring är speciellt framtagen och skräddarsydd för bostadsuthyrning. I dagsläget finns det en mängd olika typer av hemförsäkringar för hyreslägenhet, bostadsrätt såväl som villa. Vanligtvis täcker hemförsäkring, oavsett bostadsform, lösöret i bostaden samt för bostadsrätt även fast inredning i bostadsrätten. Dock är inte en vanlig hemförsäkring anpassad efter bostadsuthyrning och täcker inte alltid de skador som kan uppstå under uthyrningsperioden. Samtrygg har därför tagit fram en skräddarsydd lösning när du hyr ut bostad  – allt för att du som uthyrare ska känna dig fullständigt trygg!

Med vår trygghetsförsäkring täcker vi in följande:

  • Lösöre (som inte täcks av hemförsäkringen)
  • Fast inredning i bostadsrätt (som inte täcks av hemförsäkringen)
  • Upp till 1 000 000 kr i skada
  • Uppsåtlig skada (även fast inredning bostadsrätt)
  • Hyresförlust i samband med skada
  • Allrisk på lösöre (samt fast inredning bostadsrätt)
Hemförsäkring täcker inte allt

När du hyr ut din bostad kan många oförutsedda situationer uppstå. Även om både du och hyresgästen har en fullgod hemförsäkring, är det ett flertal skador som hemförsäkringen inte täcker. Detta gäller bl.a. allriskskador och drulle (se våra exempel nedan). Många blir osäkra och tvekar kring huruvida de vill hyra ut sin bostad. Därför har vi tagit fram en helt unik försäkring, för att skapa säkra och tydliga förutsättningar för både uthyrare och hyresgäster.

Extra skydd

Vi på Samtrygg vill att fler ska känna sig trygga med att hyra ut sin bostad. Samtryggs trygghetsförsäkring riktar sig därför mot uthyrare och täcker de situationer en vanlig hemförsäkring ofta saknar skydd för. Med vår försäkring får uthyraren ett omfattande komplement till sin befintliga hemförsäkring och kan känna sig trygg under hela uthyrningsperioden.

Självriskreducering – betala aldrig mer än 1 000 kr i självrisk.

Med vår trygghetsförsäkring betalas aldrig mer än 1 000 kr i självrisk per skada – oavsett vilken situation som uppstår! Detta gäller även för villa/hus, som generellt har högre självrisk.

Komplement till vanlig försäkring

Samtryggs trygghetsförsäkring gäller under förutsättning att både uthyrare och hyresgäst har egen gällande hemförsäkring samt för bostadsrätt även fast inredning i bostadsrätten. Försäkringen är ett komplement och är därför inte giltig utan gällande hemförsäkringar under uthyrningsperioden.

Hyresgäst med Samtryggs trygghetsförsäkring

Som hyresgäst krävs att du har tecknat en hemförsäkring, dels för att täcka och försäkra ditt egna lösöre och dels för att Samtryggs trygghetsförsäkring ska gälla. Genom vår försäkring blir det bättre villkor och ökad trygghet för båda parter.

Har du fler frågor eller synpunkter? Tveka inte att kontakta oss på kundtjanst@samtrygg.se

Exempel där Samtryggs trygghetsförsäkring fungerar som komplement till den befintliga hemförsäkringen

När man hyr ut sin bostad är det flera skador som inte ersätts av din försäkring. Här träder Samtryggs lösning in för att täcka upp. Nedan kan du se några exempel på situationer där Samtryggs trygghetsförsäkring fungerar som komplement till den befintliga hemförsäkringen:

Allriskskada 1:

En av hyresgästerna råkar vid städning komma åt ditt glasbord som går i tusen bitar. Kostnaden för ett nytt är 6 000 kr. Du får ersättning genom trygghetsförsäkringen med 1 000 kr i självrisk.

Allriskskada 2:

En hyresgäst har en katt som använder din finaste soffa som klösbräda. Soffan blir så skadad att den måste bytas ut. Skadebeloppet blir 15 000 kr som trygghetsförsäkringen ersätter med avdrag för självrisken 1 000 kr.

Skadegörelse

Sonen till en hyresgäst har fest hemma med några kompisar. Under kvällen har de bjudit in fler gäster till festen. Efter ett tag urartar partyt och några av gästerna går lös på inredningen och klottrar ner tapeterna i vardagsrummet. Skadekostnaden blir 40 000 kr. Trygghetsförsäkringen ersätter skadan förutom självrisken, som är 1 000 kr.

Förlorade intäkter

Det inträffar en vattenskada i fastigheten vilken skadar din bostadsrätt. Golven måste brytas upp och sedan återställas efter att torkning skett. Allt som allt tar det 3 månader innan lägenheten kan brukas av hyresgästen igen. Din och fastighetens försäkring ersätter själva vattenskadan och viss hyresförlust men den ersätter inte fullt ut den kostnaden du i avtal kommit överens om att hyresgästen ska betala. Din förlorade intäkt blir 5 000 kr och din självrisk på din försäkring är 2 000 kr. Efter avdrag för självrisken 1 000 kr betalas 6 000 kr ut genom trygghetsförsäkringen.

Som hyresgäst krävs att du har tecknat en hemförsäkring, dels för att täcka och försäkra ditt egna lösöre och dels för att Samtryggs trygghetsförsäkring ska gälla. Genom vår försäkring blir det bättre villkor och ökad trygghet för båda parter.

Har du fler frågor eller synpunkter? Tveka inte att kontakta oss på kundtjanst@samtrygg.se

 

Hyresguiden