Om oss

Vi grundade Samtrygg för att skapa bättre villkor på en dysfunktionell marknad och samtidigt bli en naturlig mötesplats för människor som efterfrågar en trygg och smidig andrahandsuthyrning. Trots andrahandsmarknadens omfattande problematik såg vi en möjlighet till förändra förutsättningarna och se till att fler både kan hyra och hyra ut tryggt och säkert. Vi såg bortom bedrägerier, osäkra betalningar och förstörda bostäder och fann istället en lösning där människor faktiskt inte behöver känna otrygghet eller osäkerhet. Idag, 10 år senare, har vi haft tusentals nöjda kunder över hela landet.

Varje år hyr 150 000 svenskar bostäder i andrahand och för en betydande andel av befolkningen är andrahandsuthyrning det enda alternativet på bostadsmarknaden. I takt med att fler och fler etablerar sig på andrahandsmarknaden ökar också antalet människor som möts av dess utbredda otrygghet. Här kommer Samtrygg in – vi ser det som vår uppgift att skapa en modern hyresmarknad där fler hyr och hyr ut bostäder säkert, smidigt och till ett pris båda parter gemensamt är överens om.

När Samtrygg under 2013 grundades fungerade inte andrahandsmarknaden så bra som den skulle kunna göra. Regelverken var svårtydda, parterna kände inte förtroende för varandra och bedrägerier förekom i hög utsträckning. Marknaden saknade helt enkelt trygghet.

Även om problemen kvarstår har Samtrygg lyckats erbjuda ett tryggare alternativ. Samtryggs modell råder effektivt bot på problemen genom att ge hyresvärdar betalningsgaranti, trygghetsförsäkring och säkra hyresavtal. Dessutom slipper hyresgäster betala deposition eller förskott. Vi tar en aktiv roll i att hjälpa båda parter följer de regler som är uppsatta och går in som ekonomisk mellanhand för att minimera risken för bedrägeri.

Samtryggs modell har tagits emot väl. Det märker vi framförallt på det stora antalet nya kunder som kommer via rekommendationer från tidigare kunder. Vi är idag en trygg marknadsplats med tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige.

Nu vill vi ta nästa steg och få fler att få tillgång till en trygg och smidig upplevelse av andrahandsuthyrning. Andrahandsmarknaden fortsätter att växa i rask takt och blir en än mer naturlig del av bostadsmarknaden för varje dag som går. Men med tillväxten kommer också antalet problem att öka om uthyrning sker i den form det tidigare har gjort. Vi är därför övertygade om att framtidens hyresgäster och uthyrare kommer se det som självklart att gå via en neutral mellanpart, för att få trygga villkor och minska sin risker. I dagsläget är vi den mellanparten och det vill vi fortsätta att vara. I vår värld har alla rätt till ett tryggt boende.

Jim Ankare, Verkställande direktör för Samtrygg Group AB (publ)